Kadının, kocasının malından tasaddukta bulunmasının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kadının kocasının malından kendisi için veya ölmüşlerinden birisi için sadaka vermesi câiz olur mu? "

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli