Malın zekâtının yerine elbise vermenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kimse, malının zekâtının yerine geçmesi için elbise ve benzeri şeyler vermesi câiz midir?"

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli