Borçlunun sadaka vermesinin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Borçlunun sadaka vermesi doğru mudur? Borçludan hangi şer‘î haklar düşer? "

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli