Telbiye getirirken dille niyet etmenin hükmü

Tanımlama

Soru no: 464
İhrama niyet etmek, telbiye getirirken dille söylenen şey midir?
Değerli alim Muhammed b. Salih el-Useymin’in; "İslam Esaslarıyla İlgili Fetvalar" adlı kitabından alınmıştır

Görüşün Bizim İçin Önemli