temettu haccına niyet edip umresini yapan, sonra da hac yapmaktan vazgeçen kimseye bir şey gerekir mi?

Tanımlama

Soru no: 512
Bir kimse, temettu haccına niyet edip umresini yaptıktan sonra da hac yapmaktan vazgeçerse, kendsiine bir şey gerekir mi?
Değerli alim Muhammed b. Salih el-Useymin’in; "İslam Esaslarıyla İlgili Fetvalar" adlı kitabından alınmıştır.

Görüşün Bizim İçin Önemli