Mevlid-i Nebevî’yi kutlamak gibi bid’atlardan bir şeyi güzel gören kimseye reddiye

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Mevlid-i Nebevî’yi kutlamanın bid’at olduğunu söyleyen ile onun bid’at olmadığını söyleyen kimseler arasında bir tartışma şeklinde olan bir konuya bakmanızı istirham ediyorum. Mevlid-i Nebevî’yi kutlamanın bid’at olduğunu söyleyenler, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-, sahâbe veya tâbiînden hiç kimsenin zamanında bu davranışın olmadığını delil göstermektedirler.
Diğer taraf ise bunu reddedip şöyle demektedir:
Her yaptığımız şeyin; Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in veya sahâbenin veyahut da tâbiînin dönemin-de olması gerektiğini kim söyleyebilir?
Örneğin: Günümüzde (hadis ilminde) Ricâl (râviler) ilmi, Cerh ve Ta’dil olarak bilinen ilimler bulunmaktadır. Bunu hiç kimse reddetmemiştir. Öyle ki asla aykırı olan dînde çıkarılmış her yeniliğin reddedilmesidir. Mevlid-i Nebevî’yi kutlamaya gelince, bu konunun etrafında olan pek çok görüş ayrılıklarına aykırı olan esası nerededir?
Bu kimseler şunu da delil göstermektedirler:
İbn-i Kesîr -Allah ona rahmet etsin-, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününü kutlamayı kabul etmiştir.
Bu konuda delille desteklenmiş en tercihli hüküm nedir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli