Mevlid-i Nebevî ve Âşûrâ münâsebetiyle âilenin toplanmasının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Kardeşlerden ve amca çocuklarından oluşan âilenin, Mevlid-i Nebevî ve Âşûrâ gibi münâsebetlerde ve bayramlarda toplanması câiz midir?
Bunu yapan kimse hakkındaki hüküm nedir?
Aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’i hatmettikten sonra bunu yapmanın hükmü nedir?"

Download

Kaynaklar:

www.islamqa.info web sitesi

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli