Mevlid-i Nebevî münâsebetiyle yapılan tatlıdan satın almanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Mevlid-i Nebevî münâsebetiyle kutlamadan bir gün önce veya bir gün sonra veyahut da aynı gün dağıtılan tatlıdan yemek haram mıdır?
Özellikle bu günlerde ortaya çıkan bu tatlıdan satın almanın hükmü nedir?
Lütfen bizi aydınlatır mısınız?"

Download

Kaynaklar:

www.islamqa.info web sitesi

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli