Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününde oruç tutmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Müslim, Nesâî ve Ebu Davud’un rivâyet ettikleri hadiste: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’e Pazartesi günü orucu hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur:
-O, doğduğum gündür"
Bu hadise dayanarak Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününde oruç tutmak câiz midir?
Yine, bu hadise dayanarak, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’i örnek almak için O’nun doğduğu günde oruç tutmak câiz midir?
Lütfen bunu açıklar mısınız?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününde oruç tutmanın hükmü

] Türkçe – Turkish – تركي [

Muhammed Salih el-Muneccid

Terceme : Muhammed Şahin

Tetkik : Ali Rıza Şahin

2014 - 1436

 ﴿ حكم صيام يوم ميلاد النبي H

« باللغة التركية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: محمد مسلم شاهين

مراجعة: علي رضا شاهين

2014 - 1436

Soru:

Müslim, Nesâî ve Ebu Davud'un rivâyet ettikleri hadiste: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e Pazartesi günü orucu hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur:

-O, doğduğum gündür"

Bu hadise dayanarak Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününde oruç tutmak câiz midir?

Yine, bu hadise dayanarak, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i örnek almak için O'nun doğduğu günde oruç tutmak câiz midir?

Lütfen bunu açıklar mısınız?

Cevap:

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Ebu Katâde el-Ensârî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ G سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ. فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ.)) [ رواه مسلم ]

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e, Pazartesi günü orucu hakkında sorulunca o şöyle buyurmuştur:

- O günde (Pazartesi günü) doğdum ve o günde bana vahiy (Kur'an âyetleri) inmeye başladı."[1]

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

(( تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.)) [ رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي]

"Ameller, Pazartesi ve Perşembe günleri (Allah'a) arz edilir. Bundan dolayı ben, oruçlu iken amelimin (Allah'a) arz edilmesinden hoşnut oluyorum."[2]

Yukarıda geçen sahih hadislerden de açıkça anlaşı-lacağı üzere Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu günde dünyaya gelmesine şükretmek için ve yine bu günün fazîletli olmasından dolayı Pazartesi günü oruç tutmuş-tur.Nitekim bu günde vahiy ona inmeye başlamıştır. Yine bu günde ameller Allah'a arz edilir. Bunun içindir ki Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- oruçlu iken amelinin Allah'a arz edilmesinden hoşnut olmuştur. O'nun mübârek doğumunun Pazartesi gününde olması, bu günde oruç tutmanın sayısız sebeplerinden birisi olmuştur.

Her kim, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in oruç tuttuğu gibi Pazartesi günü oruç tutarsa, o günde Allah'tan mağfiret ümit ederse, Allah Teâlâ'nın bu günde kullarına ihsanda bulunduğu nimetine şükrederse, -ki kullarına lütuf ve ihsanda bulunduğu en büyük nimetler-den birisi de, elçisini dünyaya getirmesi ve O'nu elçi olarak göndermesidir- ve bu günde kendilerine mağfiret olunan kimselerden olmayı ümit ederse, bu güzel bir davranıştır ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinden sâbit olan şeye mutabıktır. Fakat bu amelin, sadece bir haftaya veya bir aya özel olmaması gerekir. Aksine gücü yettiğinde yılın tamamında böyle yapmalıdır.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğumunu kutlamak amacıyla yılın sadece bir gününü oruca tahsis etmeye gelince, bu bir bid'attır ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine aykırı bir davranıştır. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Pazartesi günü oruç tutmuş-tur.Bu belirli gün,yılda bir Pazartesi gününde olduğu gibi, haftanın diğer Pazartesi günlerinde de olur (yani oruç, yılın sadece bir Pazartesi günü değil de haftanın her Pazartesi günü olur).

İkincisi:

Günümüzde insanlar arasında doğum günü olarak adlandırılan ve kutlanması yaygın hale gelen bu davranış, meşrû olmayan bir bid'attır. Müslümanlar için, Ramazan ve Kurban bayramından başka kutlayabilecek-leri bu iki bayramdan başka bayramlar yoktur.

Ayrıca dünyaya gelişi gerçek bir nimet olan ve Allah Teâlâ'nın:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧ ﴾

[ سورة الأنبياء الآية: 107 ]

"(Ey elçi!) Biz, seni âlemlere sırf rahmet vesilesi olman için gönderdik."[3]

Buyurduğu gibi, bütün insanlar için umumî bir rahmet ve insanlar için her iyiliğin başı olan Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğumu nerede, insanlardan birisinin doğumu veya ölümü nerede?

Ayrıca Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashâbı ile onlardan sonra gelen selef-i salihler bu amelden ne kadar uzak idiler.

Haftanın veya ayın veyahut da yılın sadece bir gününde oruç tutmanın meşrû olduğunu veya Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kendisinin doğum günü olan her hafta Pazartesi günü oruç tuttuğu için bu günün bayram kılınmasını,seleften veya önceki ilim ehlinden hiç kimse söylememiştir. Şayet bu davranış meşrû olsaydı, her hayırlı amelde bizi geçen ilim ve fazîlet ehli bunu bizden önce yaparlardı.

Onlar bunu yapmadıklarına göre, insanların yaptık-ları bu şeyin dînde sonradan ihdas edilen ve yapılması câiz olmayan bir davranış olduğu anlaşılmaktadır.

& & & & & &

[1] Müslim, hadis no: 1987

[2] Tirmizî, hadis no: 747. Elbânî, "Sahihi't-Tirmizî'de "hadis sahihtir" demiştir.

[3] Enbiyâ Sûresi: 107

Kaynaklar:

www.islamqa.info web sitesi

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli