Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-in hayati hakkinda konusmak icin yilin bir gununde mescitte toplanmanin hukmu

Tanımlama

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-in hayati hakkinda konusmak icin yilin bir gununde mescitte toplanmanin hukmu

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatı hakkında konuşmak için yılın bir gününde mescitte toplanmanın hükmü

] Türkçe – Turkish – تركي [

Muhammed Salih el-Muneccid

Terceme : Muhammed Şahin

Tetkik : Ali Rıza Şahin

2014 - 1436

 ﴿ حكم الاجتماع في المسجد يوماً في السنة للحديث عن سيرته G

« باللغة التركية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: محمد مسلم شاهين

مراجعة: علي رضا شاهين

2014 - 1436

Soru:

Bilindiği gibi Mevlid-i Nebevî'yi kutlamak bid'attır. Fakat birçok kimse, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününü kutlamak için değil de, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i ve onun hayatını tanıtmak için mevlidler düzenlemektedirler. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününde, Mevlid-i Nebevî'yi kutlama olayı düzenlenmiş olmasa, yine haram olur mu?

Mevlid kelimesini kullanmak mı bu olayın haram olmasına sebep olmaktadır?

Örneğin ben, mevlid kelimesine değinmeden ve Mevlid-i Nebevî'yi zikretmeden bu günde sadece Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatını veya onun sünnetini anlatsam, bu haram olur mu?

Bu vesileyle insanlara yemek yedirme gibi şeyler de olmaktadır. Ben, bu soruyu size soruyorum. Çünkü gelecek hafta sonunda Cumartesi günü damat ve gelinin evlilik töreninde akşam yemeği verilecek olması ve bu törene kalabalık bir kitle katılacak olmasından dolayı düğün sahipleri,akşam yemeği verildikten sonra mescitte Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i tanıtmayı kararlaştır-dılar. Bu törene de mevlid adını verdiler. Fakat bu gün, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününe denk gelmemektedir. Bu gecede Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum günü kutlanmayıp sadece Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- tanıtılacaktır.Bu olay,dans ve eğlence gibi şeylerin olmaması, insanların,Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i ve onun hayatını daha iyi bilmeleri içindir.

Sizden bu konuda bize nasihat etmenizi ricâ ediyorum.

İkincisi: İnsanları mescitte toplayıp onlara sadece Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatını anlatsam ve orada hazır bulunanlara akşam yemeği versem, bu şekilde toplanmak da haram olur mu?

Cevap:

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İnsanlardan veya nebilerden birisinin doğum gününü kutlamak meşrû değildir. Çünkü dînde böyle bir şey gelmemiştir.Aksine bu davranış, yahudiler, hıristiyanlar ve başka dînlere mensup kimselerden alınan çirkin bir davranıştır.

Mevlidi kutlamaktan kastedilen, bir kimsenin doğum gününü kutlamaktır.

Tıpkı bazı insanların, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğduğu gün olarak gördükleri Rebiül-Evvel ayının 12. gününü kutlamaları gibi...

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında konuş-maya, onu tanıtmaya, onun güzel ahlâkını ve sünnetlerini anlatmaya gelince,bu her zaman için müstehap ve meşrû olan bir davranıştır. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında konuşmaya mevlid denilmez. Aynı şekilde evlilik merasimine de mevlid denilmez.Fakat bazı müslü-man ülkelerde içerisinde dans, eğlence, şarkı-türkü, çalgı ve kadınlarla erkeklerin karışık bir ortamda bulunmadığı dîne uygun olarak düzenlenen her kutlama veya merasi-me, mevlid adını vermeleri yaygın bir hâle gelmiştir. Bu olaya da mevlid adını vermekte ve şöyle demektedirler: Biz, evlilik veya sünnet gününde mevlid yapacağız.

Daha sonra insanlara vaaz eden birisi gelip onlara vaaz vermekte, kimisi de Kur'an ve bunun gibi şeyler okumaktadır.

Bu adlandırmanın mevlid ile bir ilgisi yoktur. Bu adlandırmanın hükme de bir etkisi yoktur. İnsanların evlilik merasimini kutlamaları, insanlara vaaz eden kimsenin konuşması ve onlara iyiliği hatırlatmasında veya Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında konuş-ması, onun hayatını ve güzel ahlâkını açıklamasında hiçbir sakınca yoktur. Bu davranış, dînen meşrûdur ve bid'at olan Mevlid-i Nebevî'yi kutlamaya girmez.

Mevlid-i Nebevî'nin, Regâib kandilinin veya İsra ve Mirac gecesinin kutlandığı gün gibi, fazîletli olduğuna inanılan belirli bir günde yapılmaması kaydıyla, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i tanıtmak amacıyla mescit veya câmide bir etkinliğin düzenlenmesi veya toplanıl-masında hiçbir sakınca yoktur.Aksine bunu, senenin herhangi bir gününde yapmalıdır.Merasimde hazır bulunanlara yemek takdim edilmesinde de bir sakınca yoktur.Fakat bu yapılan davranışın,mevlid olarak adlandı-rılamayacağı hükmünün insanlar arasında yayılması ve Mevlid-i Nebevî'yi kutlamanın meşrû olduğunu zannet-memeleri için Mevlid-i Nebevî hükmünü almayacağının (Mevlid-i Nebevî sayılmaması gerektiğinin) insanlara belirtilmesi gerekir.

Allah Teâlâ'dan, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine göre hareket etmekte ve onu insanlar arasında yaymakta sizi muvaffak kılmasını dileriz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

& & & & & &

Kaynaklar:

www.islamqa.info web sitesi

Bilimsel kategoriler: