Bayramında kâfiri tebrik etmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " "

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Bayramında kâfiri tebrik etmenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم تهنئة الكافر في عيده ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Ben, bâtıl akîdelerini kabul etmeyi içerdiğinden dolayı, Kitap Ehli'nin bayramlarını kutlamanın (bayramları münâsebetiyle onları tebrik etmenin) haram olduğunu biliyorum.Fakat benim, Kitap Ehli'nden tanıdığım kimsele-re, bayramlarında kutlama içermeyen mesajlar yollamam câiz midir?

  Örneğin: Onlar için hidâyet temennî ederek: "Size iyilik ve güzellikler dilerim" veya "Size daha hayırlı bir yaşam dilerim" demesi gibi.

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Bayramlarında kâfirleri tebrik etmek ve onları kutlamak, daha önce zikrettiğim gibi, haram olan bir davranıştır.

  Görünen o ki sizin, onların bayram günlerinde onlardan tanıdığınız kimselere: "Size iyilik ve güzellikler dilerim" veya "Size daha hayırlı bir yaşam dilerim" demeniz, bayram münâsebetiyle onu tebrik etmeniz ve onu kutlamanız anlamına gelir.Fakat onların bayram gün-lerinin dışında başka bir günde, onları İslâm dînine dâvet etmek ve onların hidâyetini istemek için bu mesajı yollar-sanız, bunda bir sakınca yoktur.

  Ebu Musa el-Eş'arî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

  (( كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ H يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَيَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.)) [ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل ]

  "Yahudiler, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanında aksırmaya (hapşırmaya) çalışırlar, bu vesileyle Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in de onlara:

  -Allah size merhamet etsin, demesini temennî ederlerdi (beklerlerdi).

  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ise onlara:

  - Allah size hidâyet versin ve hâlinizi düzeltsin, derdi."[1]

  "Avnu'l-Ma'bûd" adlı kitabın yazarı kitabında şöyle demiştir:

  "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- onlara:

  -Allah size merhamet etsin, dememiştir.

  Çünkü merhamet, mü'minlere hastır. Aksine Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-, hidâyet, tevfik ve îmân gibi onların hallerini düzelten şeyle onlara duâ etmiştir."

  Bundan dolayı, hidâyet bulması veya hâlinin düzelmesi, yani îmân ve hidâyet için kâfire duâ etmekte bir sakınca yoktur.Aksine bu davranış, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetiyle sâbittir.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] Ahmed, hadis no: 19089. Ebu Dâvud, hadis no: 5038. Tirmizî, hadis no: 2739. Elbânî, 'İrvâu'l-Ğalîl', s: 1277'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

  Kaynaklar:

  www.islamqa.info web sitesi

  Bilimsel kategoriler: