Bayramları münâsebetiyle kâfirleri kutlamanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bayramları münâsebetiyle kâfirleri kutlamanın hükmü nedir?"

Kaynaklar:

www.islamqa.info web sitesi

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli