Bizim kutlamalarımıza katılmaları için kâfirlerin kutlamalarına katılmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Kendimize çekmek ve onların da bizim kutlamalarımıza katılmaları için müslüman olmayanların (gayr-i müslimlerin) kutlamalarına katılabilir miyiz (katılmamız câiz midir?)"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Bizim kutlamalarımıza katılmaları için kâfirlerin kutlamalarına katılmanın hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم مشاركة الكفار احتفالاتهم ليشاركونا احتفالاتنا ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Kendimize çekmek ve onların da bizim kutlamala-rımıza katılmaları için müslüman olmayanların (gayr-i müslimlerin) kutlamalarına katılabilir miyiz (katılmamız câiz midir?)

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Bu kutlamalar, kâfirlerin ve müşriklerin bayramları ise, bu takdirde onların bu bid'at (uydurma) bayramlarına katılmak câiz değildir.Çünkü onların bayramlarına katıl-mak; günah ve düşmanlıkta yardımlaşmak demektir.Aynı şekilde onların bayramlarına katılmak;kâfirlere benzeme-ye çalışmanın şekillerinden birisidir ki, dînimiz, kâfirlere benzemeyi yasaklamıştır.

  Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.)) [ رواه أبو داود وأحمد ]

  "Her kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır."[1]

  Ömer b. Hattâb da -Allah ondan râzı olsun- şöyle derdi:

  (( اِجْتَنِبُوا أَعْدَاءَ اللهِ فيِ عِيدِهِمْ.)) [ رواه البيهقي في سننه (9/234) بإسناده عن البخاري ، كتاب الجزية ، باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم.]

  "Bayramlarına katılma konusunda Allah'ın düşman-larından kaçının (onlardan uzak durun)."[2]

  Örneğin eğer ziyâfete katılım, erkeklerle kadınların karışık olması veya içki, domuz eti, dans ve müzik gibi, dînen yasak olan şeyler içermiyorsa ve ziyâfete katılım o kâfirlere sevgi ve muhabbet beslemeye vesile olmaya-caksa, bu takdirde onların dâvetine icâbet etmekte bir sakınca yoktur.Ziyâfete katılan bu kimse, oradaki kâfirlere İslâm dînini tebliğ etmeye çalışmalıdır.

  Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-, yahudi-lerden bazı kimselerin dâvetlerine icâbet etmiştir.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] İmam Ahmed, hadis no: 2/50. Ebu Davud, hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye, "İktidâu's-Sıratı'l-Mustakîm", c: 1, s: 279'da hadisinin senedinin ceyyid-iyi olduğunu söylemiştir. Suyutî de "el-Câmiu's-Sağîr", hadis no: 5893'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir. (Fetâvâ İslâmiyye, c: 1, s: 115)

  [2] Hadisi, senediyle Buhârî'den, Beyhakî, 'Sünen', c: 9, s: 243'de, 'Cizye Kitabı, Zimmet ehlinin kiliselerine girmenin çirkinliği babı'nda rivâyet etmiştir.

  Kaynaklar:

  www.islamqa.info web sitesi

  Bilimsel kategoriler: