Kâfirlerin, kendi bayramları için hazırladıkları yemeklerden yemenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Müslümanın, Ehl-i Kitab’ın (yahudi ve hıristiyanların) veya müşriklerin, bayramlarında onların kendi bayram günleri için hazırladıkları yemeklerden yemesi veya onların hediyelerini kabul etmesi câiz midir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Kâfirlerin, kendi bayramları için hazırladıkları yemeklerden yemenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم الأكل من الأطعمة التي أعدها الكفار لأعيادهم ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة : محمد مسلم شاهين

  مراجعة : علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Müslümanın, Ehl-i Kitab'ın (yahudi ve hıristiyanların) veya müşriklerin, bayramlarında onların kendi bayram günleri için hazırladıkları yemeklerden yemesi veya onların hediyelerini kabul etmesi câiz midir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Müslümanın, yahudi veya hıristiyanların veyahut da müşriklerin,kendi bayramları için hazırladıkları yemek-lerden yemesi câiz değildir.

  Aynı şekilde müslümanın, bayramları münâsebe-tiyle onların takdim ettikleri hediyelerini kabul etmesi de câiz değildir. Çünkü bu davranış, onlara kıymet vermek, dînî sembollerini açıkça ifâde etmelerine yardımcı olmak, bid'atlerini yaymak ve bayram günlerinde onların sevinç-lerine ortak olmak demektir.Belki de bu davranış, onların bayramlarını, bizim bayramlarımız edinmemize veya en azından bizim bayramlarımız ile onların bayramlarında karşılıklı yemek dâvetlerine icâbet etmeye ve hediyeleş-meye yol açabilir.

  Bu davranış, hem fitnedir, hem de dînde yenilik çıkarmaktır.

  Oysa Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.))

  [ متفق عليه ]

  "Her kim, bu işimizde (dînimizde) onda olmayan bir şeyi ona ihdâs eder (açık veya gizli Kur'an ve sünnette aslı olmayan bir şey getirir)se, o ihdâs ettiği şey, kendisine reddolunmuştur (bâtıldır)."[1]

  Aynı şekilde bayramları münâsebetiyle yahudi ve hıristiyanlara hediye vermek de câiz değildir.[2]

  & & & & & &

  [1] BuÂhârî, hadis no: 2697. Müslim, hadis no: 1718

  [2] İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları; c: 22, s: 398

  Kaynaklar:

  www.islamqa.info web sitesi

  Bilimsel kategoriler: