Hıristiyanların bayram kartlarını satmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ben, muhasebeciyim. Çalıştığım işyerinde İsâ’nın doğum günü (yılbaşı) kartlarının üzerinde:
"İsâ, Allah’ın oğludur" "O, seni seviyor" gibi şirk içeren ibâreler bulunmaktadır.
Müşteri, bu kartları bana getirdiğinde ben ona açıklama yapıyor, öğüt veriyorum ve parayı kayıt cihazına koyuyorum.
Bundan dolayı ben kâfir miyim?
Ben, şirkten, hıristiyanlıktan ve hıristiyanlardan nefret ediyorum. Acaba ben kâfir miyim?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Hıristiyanların bayram kartlarını satmanın hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم بيع بطاقات أعياد النصارى ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Ben, muhasebeciyim. Çalıştığım işyerinde İsâ'nın doğum günü (yılbaşı) kartlarının üzerinde:

  "İsâ, Allah'ın oğludur" "O, seni seviyor" gibi şirk içeren ibâreler bulunmaktadır.

  Müşteri, bu kartları bana getirdiğinde ben ona açıklama yapıyor,öğüt veriyorum ve parayı kayıt cihazına koyuyorum.

  Bundan dolayı ben kâfir miyim?

  Ben, şirkten, hıristiyanlıktan ve hıristiyanlardan nefret ediyorum. Acaba ben kâfir miyim?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Mü'min olduğunuz,şirkten ve hıristiyanlıktan nefret ettiğiniz sürece siz, kâfir değilsiniz. Aksine siz, tevhid üzere olduğunuz ve dînden çıkaran bir şey işlemediğiniz sürece müslümansınız. Fakat bilmeniz gerekir ki, bir müslümanın, hangi vesileyle olursa olsun, bayramlarını kutlamaları için kâfirlere yardımcı olması veya bu bayramları kutlaması câiz değildir.Hıristiyanların bayram-larında kullandıkları kartları satmak da bundandır.

  Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin-,büyük kitabı "İktidâu's-Sırâtı'l-Mustakîm Muhâlefeti Ashâbi'l-Cehîm" adlı kitabında şöyle demiştir:

  "Müslümanın, bayramlarını kutlamalarına yardımcı olacak yiyecek, giyecek ve reyhan gibi şeyleri kâfirlere satmalarına veya onlara hediye etmelerine gelince, bu davranış, onların haram olan bayramlarını edâ etmelerine yardımcı olmayı içerir.

  Bu davranış; bir asıl üzerine bina olunmuştur ki o da: İçki edinmeleri amacıyla kâfirlere üzüm veya meyve suyu satmak, câiz değildir.

  Aynı şekilde müslümanla savaşması için kâfirlere silah satmak da câiz değildir."

  Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin-, daha sonra Mâlikî âlimlerinden olan Abdulmelik b. el-Habîb'den şu görüşü nakletmiştir:

  "Müslümanların, Hıristiyanların dînlerinin yararına olan bir şeyi onlara satmasının helal olmadığını görmez misin?

  Onlara ne et, ne yemek, ne elbise satılır, ne de onlara binit (araç) ödünç verilir.Bayramlarını edâ etmeleri için onlara yardım da edilmez.Çünkü bu davranış; onların şirkini yüceltmek, ona tâzim göstermek ve küfürlerine yardım etmektir."[1]

  Allah Teâlâ'dan, bizi hak üzere sâbit kılmasını, bizi bâtıldan uzak tutmasını ve kendi katından bize güzel ve helal rızık vermesini dileriz.

  Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e salât ve selâm eylesin.

  & & & & & &

  [1] İktidâu's-Sırâtı'l-Mustakîm Muhâlefeti Ashâbi'l-Cehîm, s: 229-231. (Dâru'l-Ma'rife baskısı.Tahkik: el-Fakkî)

  Kaynaklar:

  www.islamqa.info web sitesi

  Bilimsel kategoriler: