Müşriklerin bayramlarında hazır bulunmanın ve bu münâsebetle onları kutlamanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Hıristiyanların bayramlarında hazır bulunmak ve bu münâsebetle onları kutlamak câiz midir?"

Download

Kaynaklar:

www.islamqa.info web sitesi

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli