Bir ülkede hilalin görülmesi, diğer ülkelerde de oruç tutulmasını gerektirir mi ?

Tanımlama

Bir ülkedeki müslümanlar hilali görürlerse, diğer ülkelerdeki müslümanların da oruç tutmaları gerekir mi?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  BİR ÜLKEDE HİLALİN GÖRÜLMESİ, DİĞER ÜLKELERDE DE ORUÇ TUTULMASINI GEREKTİRİR Mİ?

  رؤية الهلال في بلد هل تلزم البلاد الأخرى بالصيام؟

  باللغة التركية

  Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn

  اسم المؤلف

  عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  —™

  Çeviren

  Muhammed Şahin

  ترجمة

  محمد شاهين

  Gözden Geçiren

  Ali Rıza Şahin

  مراجعة

  علي رضا شاهين

  Soru:

  Bir ülkedeki müslümanlar hilali görürlerse, diğer ülkelerdeki müslümanların da oruç tutmaları gerekir mi?

  Cevap:

  Hilalin doğuş yerlerinin farklı olabileceğinden ve hilalin görülmesinde ülkeler arasında farklılık olabileceğinde şüphemiz yoktur. Bu farklılık sebebiyle aralarında hissedilir bir fark varsa, zaman her ülke için kendi ru’yetinin geçerli olduğu âlimlerin pek çoğu tarafından tercih edilmiştir.

  Delilleri şudur: İbn-i Abbas’ın -Allah ondan ve babasından râzı olsun- azatlısı Kureyb Şam’da iken Ramazan hilalini görmüştü. Şam halkı Cuma günü oruç tuttular. Oysa Medine'de ancak Cumartesi gecesi hilal görüldü. Kureyb, İbn-i Abbas’a Muaviye’nin ve Şam halkının Cuma günü oruca başladıklarını bildirdi.

  Bunun üzerine İbn-i Abbas -Allah ondan ve babasından râzı olsun- şöyle dedi:

  -Biz, hilali Cumartesi gecesi gördük. Biz, hilali görmedikçe veya sayıyı tamamlamadıkça oruca başlamayız, dedi ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu hadisini delil gösterdi:

  "Ramazan hilalini gördüğünüzde oruca başlayın, Şevval hilalini gördüğünüzde orucu bırakın (bayram yapın)."

  Şeyhulislam İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin-, hilali gören beldelerin halkına ve onların önündeki beldelerin halklarına oruç tutmaları gerektiği görüşünü tercih etmiştir. Bir beldede hilal görüldüğü zaman ondan sonraki beldelerde de hilalin mutlaka görüleceği kesindir. Çünkü hilalin batışı, güneşin batışından sonradır. Hilalin batışı geciktikçe, güneşten sonraya kalma süresi, parlaklığı ve görünürlülüğü daha da artacaktır.

  Örneğin Bahreyn’de hilal görüldüğü zaman Necid, Hicaz, Mısır ve Fas gibi ondan sonraki (yani batıdaki) ülkelerin de oruç tutmaları gerekir. Fakat Hindistan, Sind ve Maveraünnehir gibi (Bahreyn’den) önceki (yani doğudaki) ülkelerin oruç tutmaları gerekmez. [1]

  & & & & & &

  [1] Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn, "Oruçla İlgili Fetvâlar", s: 21

  Bilimsel kategoriler: