ilim-der.com web sitesi

ilim-der.com web sitesi

Tanımlama

ilim-der.com, dünyanın her tarafında yaşayan müslüman Türkler arasında doğru akideyi yaymak amacıyla kurulan ve Allah Teâlâ’nın: "(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden kimin sözü daha güzeldir?" (Fussilet 33) buyruğundan yola çıkarak, Kur’an ve Sünnete göre yaşayan davetçiler yetiştirmeyi gaye edinen ilimder cemiyetinin web sitesidir.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

Bilimsel kategoriler: