• Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Suudin Dahiye

  Boşnakça seslendirilmiş Hısnu’l-Muslim kitabıdır.

 • Boşnakça

  DOC

  Kitap ve Sünnetten Müslümanın Sığınağı Duâ ve Zikirler: Değerli âlim Said b. Ali b. Vehf el-Kahtânî’nin yazmış olduğu bu kitapçık, müslümanın hayatındaki günlük duâ ve zikirler konusunda yazılmış en değerli kitaplardan birisi sayılır.Allah Teâlâ’nın lütuf ve ihsanıyla bu kitap birçok dünya diline çevrilmiştir.Bizler de bu kitapçığı bir sayfa haline getirmeye ve yazarın direktifleri doğrultusunda diğer dünya dillerine çevirmeye gayret ettik.

 • Boşnakça

  PDF

  Ahkam ayetleriyle ilgili konferanslar serisidir.

 • Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in ailesi, ashabı, hatta kendisine muhalif olanlarla münasebetindeki ahlakından bazı örnekler zikredilmiştir.

 • Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Elvedin Hüseyin Başiç

  Allah’ın güzel isimleri ve yüce sıfatları konusunda Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat inancı açıklanmaktadır.

 • Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Mardıma mazhar olmuş taife kimdir? Konuşmacı hoca, bu taifeden, onların vasıflarından ve onları diğer bid’at fırkalarından ayırt eden özelliklerden konuşmuştur.

 • Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Konuşmacı hoca, hükümler koyması yönünden İslam dininin mükemmeliğinden konuşmuş, yine Allah Teala’nın bazı günahların işlenmesi halinde uygulanmasını farz kıldığı had cezalarından bahsetmiş, bu cezaların kulların günahlarına keffaret olacağını ve yeryüzünde fesadın önüne geçileceğini izah etmiştir.

 • Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Cevad Goloş

  Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in gönlüne sevinç ve ferahlık girdiren ve müşriklerin onun hakkındaki sözlerini ortadan kaldıran Duha Suresinin kolay tefsiridir.

 • Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Muhammed İkanoviç

  İhsandan ve ihsanın, hanif dinimizdeki büyük konumundan bahsetmektedir.

 • Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Duanın öneminden, faziletinden, adabından ve kabul olunmasının sebeplerinden, duanın kabul olunduğu vakitlerden ve yerlerden bahsetmektedir.

 • Boşnakça

  PDF

  Dinde Üç Esas: Kısa ve öz olarak yazılmış olan bu kitapçık, her insanın bilmesi gereken şu esasları içermektedir: -Kulun, Rabbini, Allah Teâlâ’nın emrettiği ibâdet çeşitlerini bilmesidir. -Kulun, dînini, dînin mertebelerini (derecelerini) ve her mertebenin rükünlerini bilmesidir. -Kulun, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in kısa hayatını ve peygamber olarak gönderilişindeki hikmeti, ölümden sonraki yeniden diriliş ve hesaba çekilişe îmânı ile Tağût’u inkâr ve Allah’a îmân olan tevhîdin iki rüknünü bilmesidir.

 • Boşnakça
 • Boşnakça
 • Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Yusuf Barçiç

  İnsanların akide konusunda düştükleri ve sünnet olduğunu sandıkları oysa bid’at olan yaygın hatalardan sakındırmaktadır.

 • Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Samir Avdiç

  La ilahe illallah, Subhanallah, La havle vela kuvvete illa billah, İnna lillah ve inna ileyhi raciun gibi zikrin bazı faydaları belirtilmiş, zikri terketmekten sakındırılmış ve genel olarak zikrin bazı faydaları açıklanmıştır.

 • Boşnakça

  PDF

 • Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Saffet Kuduzoviç

  Bid’at çeşitlerinin hükümleri ve bid’taçılarla oturmanın hükmü zikredilmiş ve Nebevi Sünneti nasıl hayatımıza ışık tutan kandil yapabiliriz?

 • Boşnakça

  PDF

  Yazar : Halid Tuliç

  Şia’nın birden fazla isimleri vardır. Onlara Rafıziler denilmesinin sebebi: Ebu Bekir ve Ömer’in -Allah ikisinden de razı olsun- imametini (hilafetini) reddettikleri içindir.Onlar, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in ashabına küfreder ve onları karalarlar. Onlara şia denilmesinin sebebi: Özellikle Ali’nin -Allah ondan razı olsun- tarafını tuttukları, imametin onun hakkı olduğunu, imametin Ali’nin evlatlarından başkasına verilemeyeceğini inandıkları içindir. Onlara ’İsna Aşeriye’ denilmesinin sebebi: İmametin, on iki imamın hakkı olduğuna inandıkları içindir.o imamların sonuncusu mağaraya girmiş olan Muhammed b. Hasan el-Askeri’dir. Onlara İmamiye denilmesinin sebebi: İmameti, İslam’ın beşinci rüknü (esası) kıldıkları içindir. Onlara Caferiye denilmesinin sebebi: Onların altıncı imamı ve asrının fakihi olan İmam Cafer Sadık’a nisbet edildikleri içindir.Fakat bu fırkanın fıkhının İmam Cafer Sadık’a nisbet edilmesi, yalan ve iftiradan başka bir şey değildir.

 • Boşnakça

  PDF

 • Boşnakça

  PDF

Sayfa : 4 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli