• İngilizce

  PDF

  Yazar : Bilal Philips Tetkik : Ahmed Bolter Tetkik : Abdurrahman Murad Tetkik : Halid el-Ahmedi Tetkik : Mahmud Hasan Tetkik : Davud Fatih

  Gerçek dini araştırmak için delillere bakmayı ve doğru mantığı önemli gören gayr-i müslimlere yönelik olan bir kitaptır.

 • İngilizce

  DOCX

  İman Esasları Şerhi: 94 sayfadan oluşan bu kitap, inanç esaslarını Kitap ve Sünnet’ten sahih delilleriyle açıklamaktadır.

 • İngilizce

  PDF

  Ümmetin Halk Tabakasına Önemli Dersler Bu kitapçık, hacmi küçük olmasına rağmen-, yazarı -Allah ona rahmet etsin- fıkh-ı ekber ve fıkh-ı asğar gibi bütün şer’î hükümleri, müslümanın sahip olması gereken şer’î ahlak ve İslâmî âdâbı onda toplamıştır. Yazar, son olarak kitapçığı, şirkten ve her türlü günahlardan sakınmakla bitirmiştir. Bu kitapçık, müslümanın akide, ibâdet, davranış ve yol bakımından nasıl olması gerekiyorsa o şekilde gelmiştir. Bu kitaçık, adı gibi, gerçekten ümmetin halk tabakasına önemli dersleri içermektedir.

 • İngilizce

  PDF

  Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Akidesi; değerli alim Muhammed b. Salih el-Useymin, bu kitapta iman esaslarını ve bu akidenin semerelerini basit bir üslupla anlatmaktadır.

 • İngilizce

  PDF

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in Namaz Kılış Şekli: Her ibâdetin bir yapılışı ve edâ edişi vardır.Bunun açıklamasını ise, Allah Teâlâ üstlenmiş ve elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- de onu açıklamıştır. Bu kitapçıkta Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in namaz kılış şekli açıklanmıştır.Kitapçığın yazarı önsözünde şöyle demiştir: " Bu kitapçık, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in nasıl namaz kıldığını kısaca izâh etmek için yazılmıştır. Bu kitapçığı, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in: (( صَلـوُّا كَمـَا رَأَيْـتمُوُنيِ أُصَـلِّي )) [ رواه البخاري ] “ Namazı, benim kıldığım şekilde kılın ” (Buhârî) Emri gereğince, O’nu örnek almak isteyen her müslümana okuması için takdim ediyorum.

 • İngilizce

  PDF

  Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Şeyler ve İslam’dan Çıkaran Haller: Değerli alim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz’ın -Allah ona rahmet etsin- vermiş olduğu bir konferanstır.Bu konferansta ehl-i sünnet vel-cemaat akidesinin esaslarını açıklamıştır. Kur’an ve sünnetten şer’î delillerle sâbittir ki söz ve fiiller, doğru inançtan sâdır olursa, geçerli olur ve kabûl görür.Eğer inanç doğru olmazsa, bu doğru olmayan inançtan sâdır olan söz ve fiiller de boşa gider.

 • İngilizce

  RAR

  Bu CD, gayr-i müslümlere uygun olarak en iyi materyallerden seçtiğimiz web sitemizin ürünüdür.

 • İngilizce

  PDF

  İncil’de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem: Yazar bu kitapta İncil’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i haber verip, müjdelediğini ortaya koymaktadır.

 • İngilizce

  PDF

  Kur’an-ı Kerim İngilizce Açıklamalı Meali, gayr-i müslimlere uygundur.Bu mealin, sözcükleri kolay ve anlamları anlaşılır bir dille hazırlanmıştır.

 • İngilizce

  MP3

  Konuşmacı : Salih es-Salih

  Fatiha Suresinin şerhi: Fatiha Suresinin tam ve özlü tefsiridir.

 • İngilizce

  PDF

  Niçin İslam’ı Seçtiniz?: Bir papazın müslüman oluşu konusunda gerçek bir öyküdür.

 • İngilizce

  MP3

  Konuşmacı : Salih es-Salih

  Kur’an-ı Kerim’i Bilmek: Müslümanın yüce Kur’an’ı, onun faziletlerini, hükümlerini ve bununla ilgili konuları bilmesi gerekir.

 • İngilizce

  MP3

  Konuşmacı : Salih es-Salih

  Allah’ın Güzel İsimlerinin Anlamı: Allah Teala’nın güzel isimlerinin kolay bir açıklamasıdır.

 • İngilizce

  MP3

  Konuşmacı : Salih es-Salih

  Kur’an’da İsa -aleyhisselam-: Yüce Kur’an, Adem -aleyhisselam-’dan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e kadar gelen nebiler ve rasullerin kıssalarını anlatmaktadır. Nitekim Kur’an, İsa -aleyhisselam-’ın kıssasını detaylı anlatmıştır.Konuşmacı hoca, 30 dakikalık bu derste bunu açıklamaktadır.

 • İngilizce

  LINK

  www.islamqa.com web sitesi, yaygın olan sorulara güvenilir fetvalardan oluşan büyük bir fetva serisidir. www.islamqa.com web sitesinin editörlüğünü, değerli alim Muhammed b. Salih el-Muneccid yapmakatdır.

 • İngilizce

  MP3

  Konuşmacı : Salih es-Salih

  Rafiz Şia Serisi; bu seri Kur’an ve sünnette şianın akide, tevhid ve imamet konularını açıklamaktadır.

 • İngilizce

  DOCX

  Bu kitap, doğru ve samimi olarak hakikati araştıranlar ve düşünen akıl sahipleri içindir.

 • İngilizce
 • İngilizce

  PDF

 • İngilizce

  PDF

Sayfa : 25 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli