• Materya sayısı : 11835

 • Materya sayısı : 4614

  Bu web sitesi, ehl-i sünnet âlimlerinin binlerce fetvâlarını içermektedir.Sitenin editörlüğünü değerli âlim Muhammed b. Salih el-Muneccid yapmaktadır.

 • Materya sayısı : 947

  http://www.aqeedeh.com, İshak b. Abdullah ed-Debirî’nin direktörlüğündeki bir web sitesidir.

 • Materya sayısı : 392

 • Materya sayısı : 321

 • Materya sayısı : 313

 • Materya sayısı : 268

  Medine-i Münevvere’deki Kral Fahd Kur’an-ı Kerim Basım Kompleksi’nin web sitesinin adresi: http://www.qurancomplex.com

 • Materya sayısı : 242

 • Materya sayısı : 234

 • Materya sayısı : 224

 • Materya sayısı : 221

 • Materya sayısı : 212

  http://www.alukah.net web sitesi, çok zengin, görsel, kültürel, ilmi ve edebi sitedir.Bu siteye birçok ilim, düşünce ve davet adamı katılmaktadır. Sitenin editörlüğünü değerli muhaddis Sa’d el-Humeyyid ile Dr. Halid el-Curaysi yapmaktadır.

 • Materya sayısı : 206

  www.islamway.com web sitesi, internette en büyük İslami sitedir.İslami konferans ve sohbetlere önem vermektedir.500’den fazla alim ve konuşmacının 80.000’den fazla islami konferans ve sohbetini içermektedir.Çok yüksek ses kalitesiyle 200’den fazla tertilli ve mücevved ve değişik kıraatlerde Kur’an-ı Kerim bulunmaktadır. Ayrıca fetvalar, makaleler ve okunur islami kütüphane ve müzik içermeyen İslami kasideler, eğitim ve öğüt içeren flaşlar gibi bölümler bulunmaktadır. Ayrıca müslüman hanımlara yönelik bier bölüm de bulunmakatdır.

 • Materya sayısı : 202

 • Materya sayısı : 201

 • Materya sayısı : 195

 • Materya sayısı : 162

 • Materya sayısı : 145

  www.islamic-invitation.com, birçok dilde materyal bulunduran İslami davet sitesidir.

 • Materya sayısı : 141

  http://www.al-islam.com web sitesi , en büyük İslâmî sitelerden birisidir.Şu konuları içermektedir: - Yarım milyon sayfadan fazla dini ilimler ve İslâmî konuları içermektedir. - Değişik konularda kırk binden fazla günümüz meselelerinde fetvalar. - Otuzbin içeriği kapsayan İslâmî konular merkezi ve zengin konular ve araştırma imkanları, Kur’an tilavetleri ve kolay araştırma. - Bazı büyük âlimlerle dâvetçilere ait beşbin saatten fazla konferans, ders, hutbe, ilme ve dâvete yönelik sempozyumlar içeren sesli yayınlar kütüphanesi. -Arapça, ingilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe, Malezyaca ve Endonezyaca dillerinde de sayfaları vardır. - Metin, fıkıh ve fihrist gibi değişik aramalarda büyük imkanlara sahiptir. -Fihristler şamildir:Deliller, şahıslar, fakihler, mezhepler, kitaplar, meseleler, kaideler ve faydalar, ebced hseabına göre sıralanmıştır. -Nasların şer’î tahkiki, Kur’an âyetleri ve hadis-i şeriflerin tahricini kapsamaktadır.

 • Materya sayısı : 138

  Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Sorumlu Genel Başkanlığı’nın kısa tanımı: - Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’nin dini, idari ve hizmet işlerine başkanlık etmek. - Mekke ve Medine’de, iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma sorumluluğunu yerine getirmek. - Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de bulunan kütüphanelere başkanlık etmek. - Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’nin temizliğine, halılarınının döşenmesine ve bakım-onarım işlerine başkanlık yapmak. - Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de bulunan vakıfların gelirlerini, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’nin işlerine harcamak. - Aciz durumda olanlar için tavaf arabalarına kullanma izni ile Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevverre’de fotoğraf çekme izni vermek. - Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevverre’de inşaat işlerini planlamak, idare etmek ve uygulamak. - Başkanlığı, Yüksek Hac Komitesi ile Merkezi Hac Komitesi’ne katılmasını sağlamak.

Sayfa : 13 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli