Çağdaş bid’at fırkalarının belirgin özellikleri

Çağdaş bid’at fırkalarının belirgin özellikleri

Tanımlama

Konuşmacı, ehl-i sünnet vel-cemaate muhalif olan günümüz bid’at fırkalarının belirgin özelliklerini açıklamaktadır.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Bilimsel kategoriler: