Những Ý Nghĩa Của Eid (Đại Lễ)

Giới thiệu chung

“Những ý nghĩa của Eid (đại lễ)”: Một bài viết ngắn trình bày về một số ý nghĩa và giá trị của Eid dưới gốc độ tôn giáo, nhân đạo, tâm lý, thời gian và xã hội.

Download
Thông tin phản hồi