Vài Giáo Lý Kết Hôn Của Islam

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Đây là bài thuyết giảng phân tích một số qui định Islam bắt buộc phải có khi quyết định kết hôn, đồng thời phản bác một số phong tục, truyền thống đi ngược giáo lý Islam.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi