Hình Thức Salah Dành Cho Người Bị Bệnh & Người Khó Khăn

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hình Thức Salah Dành Cho Người Bị Bệnh & Người Khó Khăn: Bài thuyết giảng dạy người bị bệnh và người đang gặp phải trở ngại về sức khỏe hoặc bị hạn chế tự do cách hành lễ Salah, một bổn phận không được phép bỏ dù có bị gì, ra sao.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: