Giáo Lý - Làm Imam & Các Vấn Đề Liên Quan

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng về giáo lý làm Imam, một điều rất ít người biết.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này