Giải thích trụ cột thứ hai trong Islam, Salah

Người thuyết trình :

الناشر: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Cầu nguyện Salah là trụ cột quan trọng nhất trong Islam sau hai câu chứng nhận tuyên thệ.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi