Giải thích trụ cột thứ hai trong Islam, Salah

Người thuyết trình :

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Cầu nguyện Salah là trụ cột quan trọng nhất trong Islam sau hai câu chứng nhận tuyên thệ.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này