Thiên Ân Islam

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Thiên Ân Islam: Đây là bài thuyết giảng diễn giải về một thiên ân mà Allah ban cho loài người đó là tôn giáo Islam, bởi với Islam con người sống nề nếp trật tự, với Islam con người tôn thờ Đấng đáng được tôn thờ, với Islam dạy con người có lối sống lành mạnh và hành động đứng đắn.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này