Con Đường Thành Đạt

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Con Đường Thành Đạt: Bài giảng khẳng định rằng ai muốn thành đạt ở trần gian và ở ngày trình diện Allah, Đấng Phán Xét Cuối Cùng thì chỉ có con đường duy nhất để chọn đó chính là hành lễ Salah chu đáo ở mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: