Suy Ngẫm Về Vài Hadith Liên Quan Ramadan

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Suy Ngẫm Về Vài Hadith Liên Quan Ramadan: Bài thuyết giảng phân tích về các giá trị vàng liên quan đến việc nhịn chay Ramadan qua các Hadith Saheeh (xác thực).

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: