Du-a’ (Lời Cầu Xin) Là Thờ Phượng

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Du-a’ (Lời Cầu Xin) Là Thờ Phượng: Bài thuyết giảng phân tích rằng sự yếu ớt của con người bởi cho dù y có đạt được kiến thức, tiền bạc, sức mạnh ra sao cũng đều cần đến lời cầu xin Thượng Đế. Một khi con người không cầu xin Allah là y đã không tôn thờ Ngài và Ngài không yêu thích những kẻ tự cao, tự mãn.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này