Chôn 30 Năm Xác Vẫn Nguyên Vẹn

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Chôn 30 Năm Xác Vẫn Nguyên Vẹn: Sheikh A’bbood bin Awn Al-U’sairi kể: “Đây là câu chuyện có thật tại nước Arab Saudi về chàng thanh niên chết trên lễ Salah, sau khi chôn 30 năm xác cậu ta vẫn còn nguyên vẹn.”

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này