Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Nói Về Ai Vạch Ra Một Đường Lối Tốt Đẹp Hoặc Một Đường Lối Xấu

Giới thiệu chung

Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Nói Về Ai Vạch Ra Một Đường Lối Tốt Đẹp Hoặc Một Đường Lối Xấu: Đây là quyển sách nổi tiếng của cố Imam học giả chuyên Hadith Abu Zakkariya Yahya bin Sharf Al-Nawawy, Imam mất năm 676 H - cầu xin Allah thương xót ông - đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống thường nhật.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: