Bốn Mươi Việc Làm Chắc Chắn Được Vào Thiên Đàng

Giới thiệu chung

“Bốn mươi việc làm chắc chắn được vào Thiên Đàng”: là cuốn sách nhỏ tập hợp các câu Kinh giảng giải rõ về việc vào Thiên Đàng phải bằng đức tin Iman và việc làm ngoan đạo, thiện tốt; đồng thời liệt kê các Hadith đúng thực từ Thiên sứ của Allah nói về các việc làm chắc chắn được vào Thiên Đàng, để người tín đồ Muslim có thể lấy làm cơ sơ tiểu chuẩn mà hành thiện, hy vọng những việc làm đó sẽ cứu rỗi bản thân tránh khỏi Hỏa Ngục và được vào Thiên Đàng hạnh phúc.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này