Islam Và Phụ Nữ

Giới thiệu chung

Islam & Phụ Nữ: gồm những thông điệp xoay quanh vấn đề phụ nữ trong Islam:
1- Quyền thừa kế của phụ nữ trong Islam và các tôn giáo khác
2- Giải tỏa những khúc mắc về việc cấm người Muslim nữ kết hôn với người ngoại đạo.
3- Giải tỏa nhiều điều chưa rõ về Fitnah của phụ nữ và ý nghĩa rằng phụ nữ đến trong hình ảnh của Shaytan
4- Chế độ đa thê trong Islam và trong các tôn giáo khác
5- Giải tỏa những mơ hồ về vấn đề nữ giởi hưởng của thừa kế bằng một nửa của nam giới
6- Giải tỏa điều chưa rõ về việc nói rằng giọng nói của phụ nữ là Awrah (phần kín đáo) và ý nghĩa rằng phụ nữ được tạo ra từ xương sườn cong oằn.

Download
Thông tin phản hồi