Thực Phẩm Harom

Giới thiệu chung

Hỏi: Về câu kinh: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [المائدة: 3]
}Các ngươi bị cấm dùng (thịt của) xác chết, máu, thịt heo, các món vật dâng cúng cho ai khác ngoài Allah{ Al-Ma-i-dah: 3.
Mong Shaikh phân tích rõ ràng thực phẩm nào được phép và không được phép ăn đối với người Muslim chúng ta ?

Thông tin phản hồi