Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim

Giới thiệu chung

Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim: Đây là quyển sách giải đáp về một số câu hỏi rất quan trọng cần thiết cho người Muslim muốn biết về chân lý Islam, phúc đáp câu hỏi Sheikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz & Hội Đồng Thường Trực Nghiên Cứu, Tư Vấn Kiến Thức Tôn Giáo Islam.

Download
Thông tin phản hồi