fason bi gene thi kabarou thi werou tabaski

Mélokâne bi

fason bi gene thi kabarou thi werou tabaski. ak amele bi thi gene.

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham:

Sap xalàt lu ñu saxalla