fason bi gene thi kabarou thi werou tabaski

Mélokâne bi

fason bi gene thi kabarou thi werou tabaski. ak amele bi thi gene.

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham:

Sap xalàt lu ñu saxalla