Yonou yonentebi thi diagngale ak yarr

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Fakhe baniab nek ay yamou yalla, fakhe ba yeneyeb selle niel yala, die lakale khamkham ak diafe thi yagnge katyi, fakheba niagrngemi nek loulkontine thi diamanomounek….

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: