Yonou yonentebi thi diagngale ak yarr

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Fakhe baniab nek ay yamou yalla, fakhe ba yeneyeb selle niel yala, die lakale khamkham ak diafe thi yagnge katyi, fakheba niagrngemi nek loulkontine thi diamanomounek….

Sap xalàt lu ñu saxalla