Tasare nouyo ak diekhal talam thi societebi

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Tasare nouyou migui bok thi mandorgay islam, atte tambali nouyou ak deloko, teguini nouyou ak ay srtam, atte yene batte yinouy wotte nouyou ypbe lislam, diekhantalou nouyou thi sociotebi…

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: