Lâ ilâha illalah loumouy tèkki ak lane lay waral thi kikoy wakh

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Wâthouwayou Lâ ilâha illalah thi lislam, Lanelay tèkki, lane môy takh mou wère thi kikoy wakhe

Sap xalàt lu ñu saxalla