Lâ ilâha illalah loumouy tèkki ak lane lay waral thi kikoy wakh

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Wâthouwayou Lâ ilâha illalah thi lislam, Lanelay tèkki, lane môy takh mou wère thi kikoy wakhe

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii
Sap xalàt lu ñu saxalla