Pass-pass bou wére aki jèkhitalam thi nite ki ak mbôlomi

Wakhtânekatebi : Ibrahim Khali Lô

Mélokâne bi

Khamlé pass-pass bou wére, jèkhitam thi nite ki, jèkhitam thi mbolomi

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: