Ndiabar Ak Ayloram Thi Societebi

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Lane moy ndiabar ak lane moy aykhadia ak lane moy ay atteme thi islam ak nane lankoy safara boudalenit…

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham:

Sap xalàt lu ñu saxalla