Ndiabar Ak Ayloram Thi Societebi

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Lane moy ndiabar ak lane moy aykhadia ak lane moy ay atteme thi islam ak nane lankoy safara boudalenit…

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: