Khoutba al diouma amsolo ak noun koy wadiale

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Nekena thi leral amsolo khoutba al diouma, ak kane moy khoutbakat , ak lanlawara khoutba

Sap xalàt lu ñu saxalla