Khoutba al diouma amsolo ak noun koy wadiale

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Nekena thi leral amsolo khoutba al diouma, ak kane moy khoutbakat , ak lanlawara khoutba

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: