Séllal

Mélokâne bi

Khoutba gui mi ngui ajou ci: dëgg dëggi séllal

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: